EPC

Wat is het energieprestatiecertificaat? (EPC)
Het energieprestatiecertificaat is een verplicht document dat mogelijke kopers of huurders informeert over de energiezuinigheid van een woning. Op basis van het EPC kan u de energiezuinigheid van woningen vergelijken. Het EPC legt geen eisen op aan het gebouw, maar heeft een louter informerende taak.

Het EPC lijkt op een energielabel van huishoudelijke toestellen. Op een schaal van groen naar rood wordt het basis energieverbruik aangeduid.
Het opstellen van een EPC duurt ongeveer een halve dag.
Eerst wordt de woning en alle verliesoppervlaktes opgemeten (duurt ongeveer 1uur), daarna moet alles berekend worden en ingegeven worden in de software, ter beschikking gesteld door de Vlaamse Gemeenschap.
Na het opstellen wordt het doorgestuurd aan VEA (Vlaams Energie Agenstschap) ter controle. Dan pas kan het afgedrukt worden en aan de klant bezorgd worden.
 
 

 
 
 

EAP

De energieaudit: een grondige doorlichting van het energieverbruik in uw woning
Sinds 2005 kan u als particulier op eigen initiatief een energieaudit laten uitvoeren in uw woning. Het verslag van de audit bevat een vrijblijvend advies over waar, hoeveel en op welke manier u efficiënt energie kan besparen. Een dergelijke energieaudit kan enkel uitgevoerd worden door een erkende energiedeskundige EAP (type B). Zo bent u zeker van een correcte en kwaliteitsvolle doorlichting van de energiehuishouding van uw woning.

Op het advies krijgt u uitgebreid uitleg over wat u kan verbeteren, evenals hoeveel u kan besparen.
Het advies is niet bindend. Het duidt louter aan waar er energieverlies is en hoe u het kan oplossen.
Voor het opmeten mag u rekenen op ongeveer 2 a 3 uur, afhankelijk van de grootte en de complexiteit van de woning. Het invoeren van de gegevens en alle berekeningen vraagt nog eens 6 tot 8 uur werk.
Bij de factuur voor het opstellen van een energieadvies krijgt u een attest.
Door het toevoegen van dit attest aan uw belastingen kan u 40% van de kostprijs aftrekken.
Een energieadviesprocedure is steeds vrijblijvend.